EEGL

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 28. 3. 2018, 11:56, kterou vytvořil Verpa (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Koncentrace látky ve vzduchu (plyn, pára, aerosol), která je DOD (Department of Defense) akceptovatelná pro výkon specifických úkolů vojáky během havarijních podmínek trvajících 1 – 24 hodin. Tato koncentrace není nebezpečná, ale akceptovatelná pro činnost směřující k odvrácení většího nebezpečí (požár, výbuch).[1]


Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. 87 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/images/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-11-2016-final.pdf>.EEGL - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Emergency Exposure Guidance Level