Ergonomický ukazatel

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Ukazatel je kvantitativní charakteristikou, kterou se uvádějí reálné (měřitelné) údaje o jevech a stavech v uzavřené smyčce člověk - stroj do vzájemných souvislostí, probíhajících za určitých podmínek. V ergonomii jej můžeme vázat na ergonomická kritéria či parametry, jako jedné nebo několika vlastností tvořících ergonomický systém.

POZNÁMKA

Ukazatel (obecně) může být např.:

 • základní - hodnota ukazatele, podle které se systémy (výrobky) hodnotí nebo srovnávají,
 • jednoduchý - vztahující se k jedné z vlastností systému,
 • komplexní - vztahující se k několika vlastnostem systému,
 • odhadovaný - vypočtený z konečného počtu údajů v podobě horní nebo dolní konfidenční meze.

PŘčKLAD: Význam vztažných definičních pojmů:


  Situace: Síla k ovládání páky.
  Údaje: Síla ruky lNI na páku při jejím vychylování z neutrální do krajní polohy /mm/, 
  v pracovní poloze „vsedě“.
  Kritérium: (kvalitativní údaj)
  síla ruky	   výchylka páky
  Parametr: (kvantifikace kritéria, v jednotkách měřené veličiny)
  síla/NI		délka/mm/
  Ukazatel: (odhad svalového výkonu)
  Vyjadřuje velikost síly ruky/N/v závislosti na výchylce páky /mm/. Ukazatel je možno popsat  
  např.: vzorcem, funkční závislostí, pravděpodobností apod.

[1]

Reference

 1. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Ergonomický ukazatel - (Diskuse k heslu)