Četnost smrtelných úrazů

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z FAR)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Počet smrtelných úrazů v daném prostředí u skupiny 1 000 osob po dobu jejich aktivní pracovní činnosti (100 000 000 hodin). [1]
  2. Hodnota FAR je statistický údaj, který udává počet nehod se smrtelným zraněním, které se vyskytly u skupiny 1000 zaměstnanců za celou dobu práce. Uvažuje se 50 let práce, 2000 pracovních hodin/rok, tj. 108 pracovních hodin. Mimo toto se také používá hodnota „Fatality Rate“ (FR), která udává počet případů úmrtí na osobu a rok). [2]

Reference

  1. CEOC
  2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. 87 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/images/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-11-2016-final.pdf>.


Četnost smrtelných úrazů - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Fatal Accident Rate (FAR) Rate de tödlichen Unfälle (FAR) Taux d’accident mortel