Fakulta bezpečnostního inženýrství

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z FBI)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Logo FBI.png

Fakulta bezpečnostního inženýrství je nejmladší fakultou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB - TU).

Její vznik 1.8.2002 je reakcí na narůstající požadavky praxe na přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti bezpečnostního inženýrství a související vědeckou a výzkumnou činnost. Zřízení nové fakulty představuje pokračování dlouhodobého procesu rozvoje vědecko-výzkumné činnosti a studijních oborů orientovaných na bezpečnost a požární ochranu na Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava. Uplatnění absolventu (Bezpečnostních inženýrů) je všestranné jako příslušníků hasičských záchranných sborů, projektantů, bezpečnostních techniků v různých organizacích aj.. Mnozí absolventi se po přiměřené praxi a získání autorizace uplatní i v soukromém podnikání.

Historie Fakulty bezpečnostního inženýrství sahá do roku 1968, kdy vznikl první samostatný studijní obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. V současnosti je Fakulta bezpečnostního inženýrství součástí struktury VŠB-TU Ostrava a zabezpečuje výuku studijních oborů bezpečnostního charakteru pro více než 900 studentů. Vizí fakulty je zajistit zvýšení úrovně výuky, srovnatelnou se vzdělávacími institucemi v ČR a v zahraničí.

V roce 2017 si Fakulta bezpečnostního inženýrství připomněla 15 let od svého založení. [1]

Reference

  1. Fakulta bezpečnostního inženýrství: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. O fakultě [online]. [cit. 2018-03-06]. Dostupné z: https://www.fbi.vsb.cz/cs/o-fakulte/.