Analýza režimů poruchy a následků

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z FMEA)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Metoda identifikující způsoby poruch zařízení/systému a jejich účinek na systém/objekt/zařízení. Výsledkem je obvykle tabulka kvalitativního seznamu odkazů na zařízení, způsoby poruch a jejich účinky. Používá se v kombinaci s jinými metodami. Viz Analýzy rizik
  2. Proces k identifikaci rizika, kde jsou opakovaně uvažovány všechny známé režimy poruchy součásti nebo znaky systému a nežádoucí výsledky jsou zaznamenávány.
  3. Metoda identifikace nebezpečí, založená na deterministickém přístupu, identifikující systematickým a přísným způsobem všechny možné jednoduché způsoby poruch jednotlivé položky zařízení a prvků v systému a jejich důsledky na systém/objekt/zařízení. Výsledkem je důsledek každé poruchy na samotnou položku a na zbytek systému. Výstupem je obvykle tabulka kvalitativního seznamu odkazů na zařízení, způsoby poruch a jejich důsledky. Používá se v kombinaci s jinými metodami. Viz ČSN IEC 812 Metody analýzy spolehlivosti systému - Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA)[1].Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>


Analýza režimů poruchy a následků - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Failure Modes and Effect Analysis (FMEA) Analyse der Fehlerarten und -auswirkungen (FMEA) Analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDE)