Horní mez výbušnosti

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 3. 5. 2018, 15:21, kterou vytvořil Verpa (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Nejvyšší koncentrace hořlavého materiálu (obj. %) v určité směsi, při které může dojít, za určitých podmínek, k výbuchu. [1]
  2. Horní mez výbušnosti je nejvyšší koncentrace hořlavého plynu ve směsi se vzduchem, při které směs ještě vybuchuje.[2]

Reference


Horní mez výbušnosti - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Upper Explosive Limit (UEL) Obere Explosionsgrenze Limite supérieure d’explosibilité (LSE)