Horní mez výbušnosti

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Nejvyšší koncentrace hořlavého materiálu (obj. %) v určité směsi, při které může dojít, za určitých podmínek, k výbuchu. [1]
  2. Horní mez výbušnosti je nejvyšší koncentrace hořlavého plynu ve směsi se vzduchem, při které směs ještě vybuchuje.[2]

Reference


Horní mez výbušnosti - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Upper Explosive Limit (UEL) Obere Explosionsgrenze Limite supérieure d’explosibilité (LSE)