Interakce člověk-stroj

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 19. 8. 2021, 15:25, kterou vytvořil Ulmanova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Interakce člověka s počítačem představuje oblast počítačové vědy, která studuje adekvátní způsoby přizpůsobení systémů lidským vlastnostem při vzájemných interakcích. Jedná se studium interakce a komunikace mezi uživateli a počítači, často považované za průsečík počítačových věd, behaviorálních věd, designu a několika dalších oborů.

  • Další literární prameny charakterizují termín jako ergonomickou disciplínu zabývající se studiem, designem, konstrukcí a implementací interaktivních počítačových systémů zaměřených na člověka nebo jako interakci mezi člověkem a počítačem probíhající prostřednictvím uživatelského rozhraní.
  • Je také možno nalézt definici jako disciplínu zabývající se návrhem, hodnocením a implementací interaktivních počítačových systémů pro lidské použití a studiem hlavních jevů, které je obklopují.

Obecně se jedná o interdisciplinární předmět, který spojuje informatiku s mnoha dalšími studijními a výzkumnými obory. Interakce mezi uživateli a počítači probíhá na uživatelském rozhraní (nebo jednoduše na rozhraní), které zahrnuje jak software, tak hardware, například počítačové periferie pro všeobecné účely a rozsáhlé mechanické systémy, jako jsou letadla a elektrárny. Více se dozvíte v: Essentials distančního vzdělávání 13. Oblast polydisciplinárního výzkumu, stávající a vyvíjející se za účelem zdokonalení vývojových metod, hodnocení a implementace interaktivních výpočetních systémů pro lidské použití, jakož i ke studiu různých aspektů tohoto použití.

Výzkum sleduje způsoby, kterými lidé interagují s počítači, a navrhují technologie, které jim umožňují interakci s počítači novými způsoby. Human Computer Interaction (HCI) se obvykle zabývá cílem definovat uživatelské rozhraní umožňující uživatelsky přívětivou interakci a bere v úvahu problémy s použitelností a přístupností. Obecně vyjádřeno, použitelnost se vztahuje k zajištění snadného přístupu k funkcím systému a bere v úvahu univerzální přístup (zejména např. u tělesně nebo psychicky postižených uživatelů).[1]

Reference

  1. System of people-computer: on the way of creation of human-oriented interface. In: Handbook of Research on Estimation and Control Techniques in E-Learning Systems. 1st ed. IGI Global, 2015. ISBN 978-1-4666-9489-7.


[[clav: systém člověk-stroj]]
Interakce člověk-stroj - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Human-computer Interaction Mensch-Computer-Interaktion Interactions homme-machine