Hluková zátěž

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Lärmbelastung (e))
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Hluková zátěž pracovníka se vyjadřuje expozicí zvuku A EA,Te. Základní limitní hodnota expozice zvuku A 3640 Pa2s odpovídá ekvivalentní hladině akustického tlaku A 85 dB. Pro přesné posouzení expozice infrazvuku, nízkofrekvenčnímu hluku, vysokofrekvenčnímu hluku a ultrazvuku je nezbytná kmitočtová analýza akustického signálu v třetinooktávových pásmech. Limitní hodnoty jsou v případě infrazvuku a ultrazvuku stanoveny s ohledem na práh vnímání,daného akustického děje a mírou jeho rušivých vlivů při práci.[1]

Reference

  1. MALÝ, Stanislav; KRÁL, Miroslav; HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.Hluková zátěž - (Diskuse k heslu)
Německy:
Geräuschbelastung (e)