Logický diagram

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Znázornění logické kombinace nebo posloupnosti událostí vedoucích k nebo od určitého stavu. Logické diagramy mohou být klasifikovány jako „shora dolů“ nebo ze zdola nahoru“ v závislosti na tom, zda jsou výsledky sledovány zpět k příčinám nebo zda jsou sledovány příčiny pomocí možných výsledků. [[Kategorie: Prevence závažných havárií ]]

Logický diagram - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Logic Diagram Logikplan Diagramme logique