Chyba

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Mistake)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Nesplnění některé ze stanovených podmínek, zadání, pokynů, směrnic apod., které může, ale nemusí, mít vliv na chod a efektivitu systému. Chyba může být vědomá, úmyslná nebo neúmyslná, začátečnická nebo chyba stárnutím. Chyby lze rozdělit do tří oblastí - chyby orientace, chyby rozhodování a chyby při výkonu činností. [1]
  2. Jakýkoliv nesoulad mezi vypočtenou, pozorovanou nebo změřenou hodnotou nebo podmínkou na jedné straně a skutečnou specifikovanou nebo teoreticky správnou hodnotou nebo podmínkou na straně druhé. [2]


Reference

  1. NOVOTNÝ, Karel. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 zákoníku práce. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. 104 s.
  2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Chyba - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Fault Fehler (r) Erreur (f)