Nejvyšší přípustné koncentrace chemických látek v pracovním ovzduší

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z NPK-P)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Nejvyšší přípustné koncentrace chemických látek v pracovním ovzduší jsou koncentrace těchto látek, které nesmí být překročeny v žádném časovém úseku pracovní směny. Vzhledem k praktickým možnostem stanovení koncentrace látky v ovzduší se připouští při hodnocení kvality pracovního ovzduší porovnávat s NPK-P časově vážený průměr koncentrací dané látky po dobu nejvýše 10 minut. NPK-P neskýtají dostatečnou ochranu osob zvýšeně vnímavých k účinku dané látky. [1]

Reference

  1. MUDr. Eva Hanáková


Nejvyšší přípustné koncentrace chemických látek v pracovním ovzduší - (Diskuse k heslu)