Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 18. 7. 2015, 09:40, kterou vytvořil Mechurova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Látky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány (podle stanovených podmínek) jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí. [1]

Reference

  1. Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a přípravcích.


Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Dangerous chemical materials