Nemocensky pojištěné osoby

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 18. 8. 2021, 17:18, kterou vytvořil Ulmanova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Nemocensky pojištěná osoba je výdělečně činná osoba, která je účastná nemocenského pojištění. Systém nemocenského pojištění je určen pro výdělečně činné osoby, které při ztrátě příjmu v případech tzv. krátkodobých sociálních událostí (dočasné pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu či karantény, ošetřování člena rodiny, těhotenství a mateřství, péče o dítě) zabezpečuje peněžitými dávkami nemocenského pojištění.

Nemocenského pojištění jsou účastni zaměstnanci (kam řadíme i příslušníky ozbrojených sil a bezpečnostních sborů) a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Zaměstnanci jsou povinně účastni nemocenského pojištění, na rozdíl od OSVČ, jejichž nemocenské pojištění zůstává dobrovolné.

Od 1. ledna 2009 je nemocenské pojištění upraveno zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Za zaměstnání se pro účely nemocenského pojištění považuje činnost zaměstnance pro zaměstnavatele, z níž mu plynou nebo by mohly plynout od zaměstnavatele příjmy ze závislé činnosti bez ohledu na druh pracovního vztahu.

Zaměstnanci se rozumí osoby v době zaměstnání, pokud jim plynou nebo by mohly plynout příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v ČR, předmětem daně a nejsou od této daně osvobozeny.[1][2]

Reference

  1. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  2. Nemocenské pojištění v roce 2021 [online]. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR [cit. 2021-08-18]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/nemocenske-pojisteni.Nemocensky pojištěné osoby - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Sickness insured persons Krankenversicherte Personen Personne assurée en cas de maladie