OOPP pro ochranu sluchu

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Jedná se o ochranné prostředky určené pro ochranu sluchového ústrojí člověka před nežádoucími účinky zvuku, jemuž je pracovník vystaven během práce.


Dle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. náleží mezi osobní ochranné pracovní prostředky pro ochranu sluchu (viz požadavek na shodu s příslušnou technickou normou):

 • zátkové chrániče sluchu a podobné prostředky (dle ČSN EN 352-2),
 • mušlové chrániče sluchu (dle ČSN EN 352-1),
 • akustické přilby (tzv. protihlukové přilby),
 • mušlové chrániče sluchu, které lze připojit k ochranným přilbám (dle ČSN EN 352-3),
 • chrániče sluchu s přijímačem a nízkofrekvenční indukční smyčkou (dle ČSN EN 352-4,-5,-6),
 • ochrana sluchu s interkomem (dle ČSN EN 352-4,-5,-6).


V příloze č. 3 výše zmíněného nařízení vlády je uveden seznam prací a činností, které vyžadují ochranu sluchu:

 • práce při kování a obrábění kovů,
 • práce při lisování kovů a skla,
 • práce s kompresory a pneumatickými sbíječkami a kladivy,
 • práce pozemního personálu na letištích;
 • práce při beranění pilot,
 • práce s dřevozpracujícími a textilními stroji a zařízeními,
 • práce při těžbě a zpracování kamene a dřeva,
 • obsluha zemních a stavebních strojů,
 • obsluha lahvárenských linek,
 • práce s expanzními vsazovacími přístroji.


V nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky jsou v bodě 3.5 přílohy č. 2 uvedeny dodatečné požadavky pro specifická rizika týkající se ochrany proti škodlivým účinkům hluku:

 • Osobní ochranný prostředek určený pro předcházení škodlivým účinkům hluku musí být schopen utlumit hluk na takovou míru, že ekvivalentní hladiny zvuku vnímané uživatelem nepřevýší za žádných okolností denní mezní hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem.
 • Každý osobní ochranný prostředek musí být opatřen označením stupně útlumu hluku a hodnotu indexu komfortu osobního ochranného prostředku; pokud to není možné, musí být označením opatřen obal. [1]

Reference

 1. SKŘEHOTOVÁ, Marcela. Osobní ochranné pracovní prostředky. Portál BOZP [online]. 2017 [cit. 2018-03-20]. Dostupné z: http://www.portalbozp.cz/osobni-ochranne-pracovni-prostredky/