OOPP pro ochranu trupu a břicha

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Jedná se o osobní ochranné pracovní prostředky (vesty, kabáty, zástěry, bederní pásy, …) určené k ochraně trupu a břicha před účinky mechanických, chemických nebo biologických rizik. Pro ochranu před utonutím, před působením tepla, chladu, záření, nebo při rozstříknutí roztaveného kovu.


Dle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. náleží mezi OOPP pro ochranu trupu a břicha (viz požadavek na shodu s příslušnou technickou normou):

 • ochranné vesty, kabáty a zástěry pro ochranu před strojním zařízením a před ručním nářadím (bodnutí, pořezání, rozstříknutí roztaveného kovu apod.) (ČSN EN ISO 13998, ČSN EN 381-11, ČSN EN ISO 9185),
 • ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před chemickými a biologickými látkami (ČSN EN 14605+A1),
 • vyhřívané vesty (ČSN EN 342),
 • záchranné plovací vesty (ČSN EN ISO 12402-6+A1),
 • zástěry na ochranu před rentgenovým zářením (ČSN EN 61331-3),
 • bederní pásy, protektory.


V příloze č. 3 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. je uveden seznam prací a činností, které vyžadují ochranu těla, paží a rukou, ochranu před nepříznivým počasím a použití výstražných oděvů.

1. Ochranné oděvy:

 • práce s kyselinami a zásadami, jejich roztoky, dezinfekčními prostředky, žíravými čisticími prostředky a ochrannými postřiky,
 • práce s horkými materiály nebo v jejich blízkosti a všude tam, kde jsou pociťovány vlivy vysoké teploty,
 • práce při výrobě skla,
 • otryskávací práce,
 • práce v prostorech s teplotou hluboko pod bodem mrazu,
 • práce při čištění cisteren, nádrží a kanálů.


2. Ohnivzdorné ochranné oděvy:

 • svařování v omezených prostorech,
 • opravy tavicích agregátů kovu a skla.


3. Zástěry odolné proti proříznutí, probodnutí:

 • práce při vykosťování a řezání masa,
 • práce s ručními noži, při kterých je třeba táhnout nůž směrem k tělu.


4. Kožené zástěry:

 • svařovací práce,
 • kovářské práce,
 • slévačské práce.


5. Práce a činnosti, které vyžadují ochranu před nepříznivým počasím

 • práce ve venkovním prostředí v deštivém a chladném počasí


6. Práce a činnosti, které vyžadují použití výstražných oděvů

 • práce při nichž je zapotřebí, aby zaměstnanci byli zřetelně viditelní.

Tzn. zejména v podmínkách, kdy vlivem snížené viditelnosti může dojít ke zranění osob. Riziko tohoto druhu se může vyskytovat večer nebo v noci, ale také v mlze, prachu nebo v podmínkách, kdy se na pracovišti vyskytují pracovníci různých dodavatelů, pohybují se tam stavební stroje a je nezbytné zřetelné odlišení pracovníků.


Osobní ochranné prostředky pro ochranu před utonutím

V příloze č. 2 nařízení vlády č. 21/2003, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, jsou uvedeny dodatečné požadavky pro specifická rizika týkající se záchranných plovacích vest, záchranných rukávů a záchranných obleků:

Osobní ochranný prostředek určený pro ochranu před utonutím musí být schopen vynést uživatele, který může být vyčerpán nebo v bezvědomí po pádu do kapalného prostředí, na hladinu tak rychle, jak je to možné, bez nebezpečí pro jeho zdraví a držet ho na hladině v poloze, která umožňuje dýchání při čekání na pomoc.

Osobní ochranný prostředek může být úplně nebo částečně vyplněn nadnášejícím materiálem nebo může být nafouknut buď plynem, přivedeným ručně nebo automaticky, nebo ústy naplněn vzduchem.


Za předpokládaných podmínek používání

 • OOP musí být schopen odolat účinkům nárazu při pádu do kapalného prostředí a účinkům tohoto prostředí samotného, aniž by to bylo na závadu jeho správné funkce,
 • nafukovací OOP musí být uzpůsoben pro rychlé a plné nafouknutí.


Pokud to určité předpokládané podmínky používání vyžadují, musí určité typy OOP rovněž splňovat jeden nebo více následujících doplňkových požadavků:

 • musí mít všechna nafukovací zařízení (uvedená výše) světelné nebo zvukové signalizační zařízení,
 • musí mít zařízení pro upevnění a připoutání těla, s jehož pomocí může být uživatel vyzdvižen z kapaliny,
 • musí být vhodné pro dlouhodobé používání po celou dobu činnosti, která vystavuje uživatele, pravděpodobně v oděvu, riziku pádu do kapalného prostředí nebo vyžaduje ponoření do něj. [1]

Reference

 1. SKŘEHOTOVÁ, Marcela. Osobní ochranné pracovní prostředky. Portál BOZP [online]. 2017 [cit. 2018-03-20]. Dostupné z: http://www.portalbozp.cz/osobni-ochranne-pracovni-prostredky/