Práce na vodě

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 12. 3. 2018, 16:45, kterou vytvořil Marcela (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Všechny činnosti prováděné při práci na hladinových plavidlech, pokud hrozí nebezpečí pádu nebo zřícení do vody, s výjimkou práce nad vodou nebo práce pod vodou. [1]

Reference

  1. SKŘEHOTOVÁ, M.; SKŘEHOT, P.A.; MAREK, J. Analýza právního rámce k zajištění BOZP při vzorkování vod v terénu. In: Aktuálne otázky bezpečnosti práce: sborník příspěvků 2016. ISBN 978-80-553-3006-8.


Práce na vodě - (Diskuse k heslu)