Práce v blízkosti vody

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 12. 3. 2018, 16:46, kterou vytvořil Marcela (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Všechny činnosti prováděné v těsné blízkosti vodního útvaru nebo pohyb po komunikacích blíže než 1,5 m od jeho okraje nezajištěného proti pádu do vody fyzickou zábranou a dále činnosti prováděné na svahu nebo pohyb po svahu, který ústí do vody, jehož je sklonem 25 stupňů a více. [1]

Reference

  1. SKŘEHOTOVÁ, M.; SKŘEHOT, P.A.; MAREK, J. Analýza právního rámce k zajištění BOZP při vzorkování vod v terénu. In: Aktuálne otázky bezpečnosti práce: sborník příspěvků 2016. ISBN 978-80-553-3006-8.Práce v blízkosti vody - (Diskuse k heslu)