Noční práce

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Práce v noci)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Noční práce je práce konaná v noční době; noční doba je doba mezi 22. hodinou a 6. hodinou. Zaměstnancem pracujícím v noci, neboli nočním zaměstnancem, se rozumí zaměstnanec, který během noční doby pravidelně odpracuje nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích.

Pracoviště, na kterém se pracuje v noci, je zaměstnavatel povinen vybavit prostředky pro poskytnutí první pomoci včetně zajištění prostředků umožnujících přivolat rychlou lékařskou pomoc. Zaměstnavatel je dále povinen zajišťovat pro zaměstnance pracující v noci přiměřené sociální zajištění, zejména možnost občerstvení.

Noční práci se zřetelem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci je zaměstnavatel povinen předem projednat s odborovou organizací. Zaměstnavatel je povinen vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci odpracované noční práce. Noční práce představuje riziko ohrožení zdraví, které je zohledněno v periodicitě pracovnělékařských prohlídek. [1]

Reference

  1. JANÁKOVÁ, Anna. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 6. aktual. vyd. Olomouc: ANAG, 2018. 518 s. ISBN 978-80-7554-171-0.Noční práce - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Night work Nachtarbeit (e) Travail de nuit