Antropologie

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Průmyslová antropologie)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Věda o člověku a jeho výtvorech; věda zabývající se původem, chováním a tělesných, sociálním i kulturním vývojem lidského druhu; studium rozdílů a podobností mezi lidmi a zvířaty; součást křesťanské teologie zabývající se vznikem, povahou a osudem člověka a lidstva. [1]

Jedna z nauk, které jsou součástí ergonomie. Jejím předmětem je zjišťování tělesných rozměrů důležitých pro konstrukci pracovních prostředků, tj. strojů, technických zařízení, nábytku a prostorového uspořádání pracovních míst, -pracovního prostředí, vstupních zařízení (rozměry dveří a jiných vstupních i výstupních zařízení), výšek pracovních rovin apod.[2]


PRŮMYSLOVÁ ANTROPOLOGIE

  • Antropologie průmyslová je aplikované odvětví antropometrie (nauka o proměnlivosti stavby lidského těla), jejímž předmětem je studium rozměrových a pohybových charakteristik člověka a jejich užití v konstrukci pracovních prostředků (strojů, technických zařízení, ...) a při určování prostorových požadavků s ohledem na funkčnost lidského těla (jde o účinky lidské práce na lidský organismus).[3]


  • Antropologie průmyslová je aplikované odvětví antropometrie (nauka o proměnlivosti stavby lidského těla). Jejím předmětem je zjišťováni tělesných rozměrů důležitých pro konstrukci pracovních prostředků, tj. strojů, technických zařízeni, nábytku a prostorového uspořádání pracovních míst, pracovního prostředí, vstupních zařízení, jako jsou rozměry dveří či jiných vstupních i výstupních zařízení, výšek pracovních rovin apod..Naměřené hodnoty jsou udávány většinou v délkových mírách (cm, mm), případně v tzv. percentilech, v průměrech se standardními odchylkami. Aplikace: 5.percentil znamená, že naměřená hodnota platí pro 5. procent populace. 95. percentil znamená, že pouze pět jedinců ze sta má příslušný rozměr větší. Rozhodnutí o tom, který percentil se v konkrétním případě pracovního systému použije, závisí na posuzovaném ergonomickém kritériu. Například stabilní výška sedadla, jíž nelze vertikálně měnit, by měla odpovídat průměru, tj. 50. percentilu. [4]

Reference

  1. Slovník cizích slov [online], dostupné z: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?cizi_slovo=Antropologie+&typ_hledani=prefix
  2. Bezpečnost a hygiena práce, 2002, č. 7-8.
  3. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.
  4. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Antropologie - (Diskuse k heslu)