Průmyslová havárie

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Událost, při níž dochází k současnému působení určitých objektivních podmínek, které mohou být nebezpečné, jako např. stav technologického zařízení, typ, množství a vlastnosti médií, materiálů a akutní jednání zaměstnanců. Příčiny havárií mohou být technické nebo lidské.[1]
  2. Průmyslová havárie je událost, při které dochází k současnému působení určitých objektivních podmínek, které mohou být nebezpečné. Je to např. únik škodlivin, požár, exploze. Příčiny havárií mohou být technické nebo lidské – selhání lidského faktoru.[2]

Reference

  1. BHP 7-8, 2002, str.34
  2. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Průmyslová havárie - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Industrial Accident