Pracoviště

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
 1. Prostor přidělený jednomu či více zaměstnancům v pracovním systému pro plnění pracovních úkolů.[1]
 2. Prostor pro práci včetně přiměřeného prostoru pro potřebný inventář a materiály.[2]
 3. Vymezená část prostoru v pracovním procesu, na kterém člověk nebo skupina lidí provádí ucelený komplex činností.
 4. Rozsáhlejší prostor buď uzavřený jako např. dílna, hala, sklad, kancelář apod., nebo otevřený – práce ve vnějších prostorech např. v zemědělství, lesnictví apod., v nichž zaměstnanci vykonávají své pracovní úkoly.[3]
 5. Pracoviště tvoří část pracovního prostoru vymezená určitému pracovníkovi nebo skupině pracovníků pro hlavní a vedlejší činnost.[4]
 6. Pracoviště přestavuje dílčí jednotku pracovního prostředí v rámci dané organizace. Je tedy vymezeno v podobě konkrétního pracovního prostoru.[5]

POZNÁMKA

Pracoviště lze rozlišovat jako uzavřené (dílna, sklad apod.), polouzavřené (haly, hangáry apod.), s omezeným prostorem (např. pracoviště pod zemí, bunkry, různé kóje a pod.).

Reference

 1. Terminologický slovník BOZP 1972: Terminologický slovník BOZP. Praha : VÚBP, 1972.
 2. Slovník vybraných výrazů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 ZP, RoVS 2000
 3. MUDr. Eva Hanáková
 4. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.
 5. MICHALÍK, David. Co je potřeba pro optimální pracovní prostředí?: příručka pro kancelářská pracoviště). Praha: Oddělení psychologie OPe MV ČR, 2009. 53 s.


Pracoviště - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Job site Arbeitsplatz (r) Lieu de travail (f)