Pracovní místo

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Souhrn pracovních prostředků na určitém pracovišti spolu s příslušným pracovním prostředím působícím na pracovníka.[1]
  2. Část pracoviště, na které pracovník vykonává pracovní činnost požadovanou technologií výroby včetně obsluhy, údržby a oprav technických objektů. Je to také místo na pojízdném stroji, místa v řídícím centru apod. [2]
  3. Vymezený, relativně samostatný prostor, vybavený pracovními prostředky (stroje a jiná technologická zařízení), na němž vykonává zaměstnanec svůj pracovní úkol. Je označované též jako pozice.[3]

POZNÁMKA

  • Pracovní místo se obvykle skládá z jednoho či více technických prostředků, jako je stroj nebo jiné zařízení, a obsahuje příslušné nástroje, pomůcky, dílenský nábytek (např. sedadla, skřínky na nářadí popř. odkládací stoly atd.).
  • Cílem ergonomického řešení pracovního místa je vytvořit takové pracovní podmínky, aby nedocházelo k nepřiměřené pracovní zátěži, např. svalově-kosterního aparátu.[4]

Reference

  1. ČSN EN 614-1
  2. Ergonomický výkladový slovník
  3. MUDr. Eva Hanáková
  4. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.


Pracovní místo - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Working place Arbeitsplatz (r) Lieu de travail (f)