Pravděpodobnost

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Míra výskytu nějaké události/jevu (daný případ/jev k celkovému počtu všech sledovaných případů/jevů) vyjádřený číselně hodnotou mezi 0 a 1. Zdroj: VÚBP - OPPZH Číslo v intervalu od 0 do 1 nebo v procentech, udávající počet výskytů sledovaného jevu ku počtu všech možných jevů. [[Kategorie: Jednotky, veličiny, základní pojmy; Prevence závažných havárií ]]

Pravděpodobnost - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Probability Probalität Probabilité