Krátkodobá mez expozice

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z STEL)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Maximální koncentrace toxických látek, které může být živý organismus vystaven po dobu 10 minut bez utrpění škod.[1]
  2. Maximálně přípustný expoziční limit je maximální povolená (přípustná) koncentrace látky, obvykle vyjádřená v ppm ve vzduchu, pro určitou krátkou dobu, typicky 5 nebo 15 minut (podle zvyklostí v daném státě). Tato „koncentrace“ je zpravidla časově vážený průměr po dobu expozice. [2]

Reference

  1. CEOC
  2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.Krátkodobá mez expozice - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Short Term Exposure Limit (STEL) Kurzzeit - Expositionsgrenze (STEL) Limite d’exposition à court terme