Bezpečnostní požadavky

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Safety program)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Základní požadavky, jejichž splnění zajistí odstranění rizika poškození zdraví při práci nebo jeho omezení na přijatelnou úroveň.
  2. Požadavky, které formulují nevyhnutelné předpoklady na to, aby riziko při dané pracovní činnosti nepřekročilo hranici akceptovatelnosti. Jsou to požadavky, které mohou být stanoveny na hmotné i nehmotné, neživé i živé složky pracovních systémů (na jednotlivé složky i kombinaci) a mohou se tedy vztahovat na stroje, zařízení, pracovní prostředky a pomůcky, na procesy, prostory, budovy, ale i lidi. Jejich dodržování (respektování) zajistí odstranění nebo snížení rizika vznikajícího působením jednotlivých zdrojů ohrožení anebo jejich kombinací na přijatelnou úroveň.


Bezpečnostní požadavky - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy:
Safety requirements Sicherheitsanforderungen (e)