Bezpečnostní opatření

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Security)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Konkrétní opatření k odstranění rizik při práci, která mohou být zajišťována technickými, organizačními nebo výchovnými prostředky. [1]
  2. Opatření vázána na prostředky odstraňující riziko nebo snižující rizikovost.[2]
  3. Bezpečnostní opatření jsou opatření vázaná na prostředky odstraňující nebezpečí nebo snižující riziko. Zahrnují také bezpečnostní opatření spočívající v komunikačních prostředcích, jako jsou texty, slova nápisy, signály, symboly nebo diagramy, používané samostatně nebo v kombinaci, aby podávaly informace uživateli. [3]

Reference

  1. Terminologický slovník BOZP. Praha : VÚBP, 1972.
  2. Příloha B ČSN EN 292-1
  3. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.

POZNÁMKA

  1. Bližší informace viz ČSN EN 292-1
  2. Podle ČSN EN 1070 bezpečnostní opatření spočívající v komunikačních prostředcích, jako jsou texty, slova nápisy, signály, symboly nebo diagramy, používané samostatně nebo v kombinaci, aby podávaly informace uživateli.


Bezpečnostní opatření - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Safety measure Sicherheitsmaßnahme (e) Mesure de sécurité (f)