Systém řízení bezpečnosti

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 11. 2. 2022, 12:23, kterou vytvořil Ulmanova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Souhrn plánovacích, rozhodovacích, organizačních, řídících, koordinačních, motivačních, informačních, kontrolních a vyhodnocovacích aktivi…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Souhrn plánovacích, rozhodovacích, organizačních, řídících, koordinačních, motivačních, informačních, kontrolních a vyhodnocovacích aktivit. Systém řízení bezpečnosti musí být úměrný nebezpečí závažné havárie, provozovaným činnostem a složitosti organizace řízení v objektu a musí být založen na posouzení rizik závažné havárie. Systém řízení bezpečnosti obsahuje část obecného systému řízení, která zahrnuje nastavení vhodné organizační struktury, stanovení povinností a odpovědností a definuje pravidla, způsoby a postupy řízení a zajištění zdrojů pro určování, provádění a prověřování správnosti politiky prevence závažných havárií.[1]

Reference

  1. Vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku (§ 4)


Systém řízení bezpečnosti - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Safety Management System Arbeitsschutzmanagementsystem Système de management de la sécurité