Velká porucha

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 2. 4. 2007, 17:52, kterou vytvořil Kjbenes (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Ve smyslu zákona č.353/1999 Sb.:***Mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a která vede k bezprostřednímu nebo následnému závažnému poškození nebo ohrožení života zdraví občanů, hospodářských zvířat, životního prostředí nebo ke škodě na majetku viz Havárie Zdroj: VÚBP - OPPZH
  2. Taková událost, jako je velký výron emise, požár nebo výbuch, vyplývající z nekontrolovatelného úniku v průběhu průmyslové činnosti, vedoucí k vážnému nebezpečí pro prostředí, včetně lidí, bezprostředně nebo opožděně, uvnitř nebo vně závodu a obsahující jednu nebo více nebezpečných látek.


Velká porucha - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Major accident Großer Störfall Accident majeur