Zálohování

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Uplatnění více než jednoho přístroje nebo systému nebo více než jedné části přístroje nebo systému s cílem zajistit, aby v případě. že jeden přístroj, systém nebo jejich část selže, jiný přístroj, systém nebo jejich část převzala jejich funkci. [1]
  2. Provedení některé funkce několika stejnými, ale nezávislými prostředky.
  3. Existence více než jednoho prostředku v objektu pro vykonávání požadované funkce v daném časovém okamžiku. [2]

Reference

  1. ČSN EN 1070 (83 3000). Bezpečnost strojních zařízení - Terminologie. Praha : Český normalizační institut, 2000.
  2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Zálohování - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Redundancy Redundanz Redondance