Zdraví

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Pozitivně je zdraví chápáno jako souhrn vlastností organismu, které umožňují člověku vyrovnávat se s měnícími se vlivy vnějšího prostředí, včetně pracovního a interpersonálního, aniž jsou narušeny fyziologicky důležité funkce. Negativně jako nepřítomnost tělesné nebo duševní poruchy. Podle Světové zdravotnické organizace je zdraví stav naprostého fyzického, psychického a sociálního blaha (pohody – well beeing). Tento stav je proměnlivý a je závislý na vrozených i získaných vlastnostech.
  2. Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje zdraví jako „stav kompletní fyzické, mentální a sociální pohody, a nesestává se jen z absence nemoci nebo vady“. Přestože toto je užitečná a přesná definice, dá se považovat za idealistickou a nerealistickou. Podle této definice WHO se dá klasifikovat 70–95 % lidí jako nezdravých.

Nejsolidnější aspekty pohody, které pevně vyhovují sféře medicíny, jsou environmentální zdraví, výživa, prevence nemoci a veřejné zdravotní záležitosti, které mohou být zkoumány a pomoci v měření pohody. Zdraví má vícerozměrový charakter (fyziologický, psychologický a společenský). Zdraví se tak stává cílem všech ergonomických snah, počínaje zamezením vzniku pracovních úrazů, nemocí z povolání, nepřiměřené pohybové a senzorické zátěže, až po vytvoření podmínek k pracovní spokojenosti. [1]

Reference

  1. MALÝ, Stanislav; KRÁL, Miroslav; HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Zdraví - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Health Gesund Santé