TNT ekvivalent

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Équivalent TNT (m))
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Množství TNT (trinitrotoluenu), které má stejné škodlivé účinky jako exploze uvažované látky (kondenzovaná fáze) za daných podmínek. Pro exploze nekondenzované fáze má význam pouze pro srovnání dosahu tlakové vlny. Zdroj: VÚBP - OPPZH
  2. Model stanovení ekvivalentní hmotnosti nálože TNT, která vyvolá vzdušnou výbuchovou vlnu stejných parametrů jako zkoušená výbušnina (oblak plynu v mezích výbušnosti, oblak prachu v mezích výbušnosti, kondenzovaná výbušnina). TNT ekvivalent lze zjistit z hodnot výbuchových tepel a dalších kritérií nebo z experimentálně zjištěných parametrů výbuchových vln. [1]


Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
TNT ekvivalent - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Francouzsky:
TNT equivalent Équivalent TNT (m)