Českomoravská konfederace odborových svazů

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z ČMKOS)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Logo cmkos.png

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) je největší odborovou centrálou v České republice.

ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením 29 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. ČMKOS je rovněž členem Evropské odborové konfederace (ETUC), Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) a Odborového poradního výboru při OECD (TUAC).


Program ČMKOS navazuje na dlouhodobou strategickou koncepci moderní odborové centrály, kterou si ČMKOS vydobyla při ochraně zájmů zaměstnanců i širokých vrstev obyvatelstva. Současnou pozici vlivného a akceschopného reprezentanta odborů v České republice a uznávaného člena mezinárodních odborových sdružení bude chtít i nadále posilovat. V boji proti snahám o řešení důsledků krize dalšími a dalšími škrty na úkor zaměstnanců, nezaměstnaných, důchodců, zdravotně postižených a jejich rodin se bude ČMKOS opírat o opatření obsažená v dokumentu „Vize ČMKOS pro Českou republiku – Politika moci, škrtů a nezájmu o potřeby občanů má alternativu“,který představuje reálnou alternativu k vládním restriktivním politikám. ČMKOS bude i nadále využívat k obhajobě zájmů zaměstnanců všechny podoby nátlaku, včetně demonstrací a stávek. Bude všemi prostředky bojovat proti nebezpečí infiltrace českých odborů extremistickými nedemokratickými hnutími a stranami.[1]


 Českomoravská konfederace odborových svazů
 nám. W. Churchilla 1800/2
 130 00 Praha 3
 Telefon: +420 739 505 444
 E-mail: info@cmkos.cz
 Datová schránka: n8r6kbd
 IČO: 00675458
 DIČ: CZ00675458
 Číslo účtu: 2000160329/0800
 Transparentní účet: 2500241811/2010Reference
Českomoravská konfederace odborových svazů - (Diskuse k heslu)