OECD

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Mezinárodní organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, která poskytuje řadu mezinárodně odsouhlasených nástrojů, usnesení a doporučení v řadě oblastí, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví. [1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
OECD - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Organization for Economic Co-operation and Development