Časově omezený únik

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Únik určitého množství látky, který trvá omezenou dobu. Intenzita úniku se mění v čase. Krize je typem pohromy. Je to situace, kdy výsledkem ohrožující události jsou negativní dopady na obyvatele, životní prostředí a majetek, nebo hrozí další dopady na fungování společnosti na určitém území. [1]


Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Časově omezený únik - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Time-Limited Release