Šikmá rampa

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Šikmá rampa – sklonitá stavební konstrukce určená k překonávání rozdílu výškových úrovní chůzí. Je tvořena nášlapnou plochou rovinnou nebo zakřivenou.

Reference

ČSN P ISO 6707-1 (730000). Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny. Praha: Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018.