Životní prostředí

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Životním prostředím se rozumí vše, co vytváří přirozené podmínky pro existenci organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.


Životní prostředí - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy:
Human environment Lebensmilieu (s)