Abdukce

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Abdukce je pohyb (odtažení) končetiny ve směru od středové roviny. Abdukce je odchýlení od osy těla.[1]

Reference

  1. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Abdukce - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Francouzsky:
Adaptation Enlèvement