Záznam o vyšetřování úrazu

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Accident investigation record)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců při vzniku pracovního úrazu jsou definovány v zákoníku práce. Způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o pracovním úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o pracovním úrazu, stanoví nařízení vlády č. 170/2014 Sb. Záznam o úrazu se dnes sepisuje pouze u úrazů, kde je pracovní neschopnost delší 3 kalendářní dny nebo kdy došlo k úmrtí zaměstnance. V praxi evidence úrazů probíhá tak, že každý zaměstnavatel by měl mít zavedenou tzv. knihu úrazů, kam každý zaměstnanec musí zapisovat každý úraz, každou skoronehodu, byť z ní nebyla pracovní neschopnost nebo vysloveně ošetření u lékaře.

Registrovaný pracovní úraz (úraz, který má pracovní neschopnost delší než 3 dny) je nutné sepsat záznam o úraze (SEVT,OPTYS) a odeslat jej do 5. dne v dalším měsíci (tzn. např. úrazy z října zaslat hromadně do 5. listopadu).

Záznam o úrazu se zasílá:

  • místně příslušnému IBP,
  • zdravotní pojišťovně postiženého (VZP, MV…),
  • jeden záznam si ponechá zaměstnavatel,
  • jeden je předán postiženému s posudkem o bolestném (nutné nechat si podepsat předání záznamu),
  • jeden si ponechejte pro pojišťovnu, která bude úraz odškodňovat (Kooperativa, Česká pojišťovna) po ukončení léčby a dodání posudku postiženým.

Záznam je možné okopírovat, ale podpisy a razítka by měly být originální.[1]

ReferenceZáznam o vyšetřování úrazu - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy:
Accident investigation record Unfalluntersuchungsbericht (r)