Pracovní činnost

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Activité de travail)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Jakákoli činnost pracovníka k dosažení zamýšleného výsledku pracovního systému. Obsah, skladba a časový průběh pracovní činnosti člověka v pracovním systému je určován typem pracovního prostředku a pracovním postupem (technologií). Pro ergonomickou analýzu pracovních systémů a jejich konstruování je nejdůležitějším kritériem třídění pracovní činnosti podle funkce, jež člověk v systému vykonává. Jsou to činnosti:

  1. informační činnost - jsou to všechny aktivity týkající se smyslových a psychických funkcí spočívající v příjmu a zpracování zrakových a sluchových informací, jež mají pro kontrolu a regulaci pracovního systému význam.
  2. rozhodovací činnost - charakterizuje všechny aktivity náročnějšího mentálního charakteru, jež spočívají ve výběru jedné z několika (alespoň ze dvou) alternativ dalšího postupu v regulaci pracovního systému.
  3. pohybové činnosti -jsou to pohyby hlavy, trupu, končetin v prostoru, ale též činnost svalových skupin při statické práci, kdy ke změně polohy v prostoru nedochází.

[1]

Reference

  1. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.


Pracovní činnost - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Work Activity Arbeitstätigkeit (e) Activité de travail