Adaptace zraku

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Adaptace zraku představuje samočinné, neustálené zrakové procesy, při kterých se přizpůsobuje citlivost zraku jasu pozorovaného okolí. Adaptace zvyšuje citlivost oka na světlo až desettisíckrát oproti vychozí poloze.[1]
  2. Proces, během kterého se zrak přizpůsobuje předchozím a současným podnětům s různým jasem, spektrálním složením nebo zorným úhlům.[2]
  3. Adaptace zraku je proces, během kterého se zrak přizpůsobuje předchozím a současným podnětům s různým jasem, spektrálním složením nebo zorným úhlům. Adatace zraku je proces zaostřování na detalily pozorovaného okolí nebo předmětu.[3]

Reference

  1. HATINA, Teodor...[et al.]. Encyklopedický súbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci [CD-ROM]. Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2007. 572 s. ISBN 978-80-7138-124-2.
  2. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.
  3. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Adaptace zraku - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy:
Visual adaptation Visuell adaptation