Akceptovatelné riziko

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Akceptovatelné riziko je míra rizika vážného poškození nebo ohrožení života a zdraví občanů, hospodářských zvířat, životního prostředí nebo škody na majetku, vznikající z existence a možné realizace nebezpečí (zdrojů rizik), která je přijatelná pro osobu/skupiny osob a pro společnost. Akceptovatelnost rizika záleží na sociálních, ekonomických a politických faktorech, a na vnímaném prospěchu vznikajícím kladnou činností zdrojů rizik (z pohledu analýzy nákladů a přínosů pro společnost). [1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
Akceptovatelné riziko - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Acceptable Risk