Akreditace

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Oficiální uznání, že subjekt akreditace (právnická nebo fyzická osoba, která o ni požádala, laboratoř, certifikační orgán nebo inspekční orgán) je způsobilý ve vymezeném rozsahu provádět specifické činnosti (zkoušky výrobků, kalibraci měřidel, certifikaci výrobků, systémů jakosti, certifikaci pracovníků nebo jinou obdobnou technickou činnost).


Akreditace - (Diskuse k heslu)