Akutní toxicita

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Škodlivý účinek látky vyznačený tím, že jediná expozice vyvolává biologické poškození, včetně smrti. V databázi IRIS se uvádí krátká časová perioda, obvykle 24 až 96 hodin; příloha k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 251/1998 Sb., kterou se stanoví metody pro zjišťování toxicity chemických látek a přípravků (nyní vyhláška č. 443/2004 Sb.), uváděla určitou dobu, většinou 14 dní.[1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Akutní toxicita - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Acute Toxicity