Alkohol na pracovišti

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Alkoholickými nápoji jsou lihoviny, destiláty, víno, pivo a jiné nápoje, které obsahují více než 0,75% objemového procenta alkoholu. Zaměstnanec je povinnen nepožívat alkoholické nápoje na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště a nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele.

Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na:

  • zaměstnance v horkých provozech, pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu,
  • zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí plnění pracovních úkolů nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno.

V zaměstnání je zaměstnanec povinnen podrobit se zjištění, zda není pod vlivem alkoholu, na pokyn příslušného vedoucího zaměstnance stanoveného v pracovním řádu. Zaměstnavatelé jsou povinni přijímat opatření k ochraně před alkoholismem a kontrolovat zákazy požívání alkoholických nápojů zaměstnanci.[1]

Reference

  1. JANÁKOVÁ, Anna. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 3. aktual. vyd. Olomouc : ANAG, 2004. 215 s. ISBN 80-7263-223-X.


Alkohol na pracovišti - (Diskuse k heslu)