Analýza „Co se stane, když“

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Metoda používající otázky typu „Co se stane, když…“ k identifikaci zdrojů rizik, kvalitativnímu posuzování existujících ochranných a bezpečnostních opatření a hledání základních scénářů průběhu havárie. Výsledkem je seznam otázek a odpovědí o procesu, popř. tabulkový seznam nebezpečných situací doplněný o ochranu před následky a návrhy pro snížení rizika. Zdroj: VÚBP - OPPZH
  2. Metoda pro důkladné provedení a systematické přezkoušení procesu nebo činnosti pomocí otázek, které začínají „co když“. Jestliže jsou analytici zkušení, je formulace otázek ukončena těmi, kdo provádějí přezkoušení po ukončení postupu. Zdroj: CEOC
  3. Metoda založená na deterministickém přístupu používající otázky typu „Co se stane, když…“ k identifikaci zdrojů rizik, kvalitativnímu posuzování existujících ochranných a bezpečnostních opatření a hledání základních scénářů průběhu havárie. Výsledkem je seznam otázek a odpovědí o procesu, popř. tabulkový seznam nebezpečných situací doplněný o ochranu před následky a návrhy pro snížení rizika. [1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Analýza „Co se stane, když“ - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
What If Analysis Was-Wenn-Analyse (e) Analyse per arbre des causes