Analýza lidské spolehlivosti

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Samostatná oblast analýzy rizika obsahující kvalitativní i kvantitativní stránku. Do identifikace a hodnocení rizik je zahrnut lidský činitel. Provádí se hodnocení možných lidských chyb, jejich příčin a následků. Součástí je identifikace důležitých míst systému, která mohou být lidskými chybami ovlivněna. Obvykle se používá ve spojení s jinými metodami. Viz Analýzy rizik)[1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Analýza lidské spolehlivosti - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Human Reliability Analysis (HRA)