Analýza pomocí stromu poruch

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Deduktivní metoda, která zpětně analyzuje rozvoj nežádoucí události pro nalezení řetězu příčin, které mohou vést k dané události. Výsledkem je grafický logický model, který zobrazuje různé kombinace poruch zařízení a lidských chyb, které mohou vyústit ve vrcholovou danou událost. Je použitelná pro identifikaci zdrojů rizika a pro oceňování frekvencí iniciačních událostí a pravděpodobnosti koncových stavů scénářů.
  2. Metoda zobrazující a hodnotící kombinace různých stavů systému, které vedou ke konkrétnímu závěru (cílová událost).[1]
  3. Analýza stromu poruch - Deduktivní metoda, založená na pravděpodobnostním přístupu, která zpětně analyzuje rozvoj nežádoucí události nebo poruchy systému (vrcholová událost) pro nalezení všech řetězů příčin, které mohou vést k dané události. Výsledkem je grafický logický model, který zobrazuje různé kombinace poruch zařízení a lidských chyb, které mohou vyústit ve vrcholovou událost. Je použitelná pro identifikaci zdrojů rizika (kořenových příčin nebezpečí) a pro oceňování pravděpodobnosti / frekvencí iniciačních událostí a vrcholové události a pravděpodobnosti koncových stavů scénářů. Často se používá s modelováním následků v QRA. Viz také ČSN IEC 1025 Analýza stromu poruchových stavů, kde je tato metoda definována jako logické, systematické zkoumání objektu s cílem identifikovat a analyzovat pravděpodobnost, příčiny a následky potenciálních poruchových stavů.[2]Reference

  1. CEOC
  2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Analýza pomocí stromu poruch - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Fault Tree Analysis (FTA) Fehlerbaumanalyse (FTA) (e) Analyse par l’arbre de défaillance (FAR)