Analýza pomocí stromu událostí

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Induktivní metoda, která ze základní iniciační události konstruuje rozvoj události do možného koncového stavu na základě možnosti „příznivá – nepříznivá“ včetně uvážení odezvy bezpečnostních systémů a operátorů na iniciační událost. Výsledkem jsou scénáře nehody graficky znázorněné pomocí stromu událostí, tj. soubor poruch nebo chyb vedoucích k nehodě. Metoda je vhodná pro analýzu složitých procesů. Viz Analýzy rizik. Metoda ilustrující a hodnotící bezprostřední a konečné výsledky, které mohou vzniknout po výskytu zvolené počáteční události. Metoda je vhodná pro analýzu složitých procesů. [1]
  2. Induktivní metoda, založená na pravděpodobnostním přístupu, která ze základní vybrané iniciační události konstruuje rozvoj události do možných koncových stavů na základě možnosti „příznivá – nepříznivá“ včetně uvážení odezvy bezpečnostních systémů a operátorů na iniciační událost. Výsledkem jsou scénáře nehody graficky znázorněné pomocí stromu událostí, tj. soubor poruch nebo chyb vedoucích k nehodě (kvalitativní výstup) a kvantitativně k stanovení jejich pravděpodobností / frekvencí. Metoda je vhodná pro analýzu složitých procesů. [2]

Reference

  1. CEOC
  2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.Analýza pomocí stromu událostí - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Event Tree Analysis (ETA) Ereignisbaumanalyse Analyse par l’arbre d’événemen