Analýza procesního nebezpečí

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Systematická analýza projektu v určených fázích během jeho vývoje, a to jak procesu (postupu, provozu), tak řízení. Tato analýza zajišťuje, že bezpečnostní standardy uplatněné v projektu splní projektové, statutární a národní standardy a kriteria.

POZNÁMKA

Zkratka PHA (Process Hazard Analysis) byla také použita jako zkratka pro předběžnou analýzu nebezpečí Preliminary Hazard Analysis (PHA). (V literatuře se vyskytlo také hodnocení „matoucí“ pro tuto skutečnost). [1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
Analýza procesního nebezpečí - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Process Hazard Analysis